ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564 11:28

SITHAI

ราคาล่าสุด

1.38 THB

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

+0.06(4.55%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

23,335,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.37 / 351,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.38 / 173,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.28 - 1.42

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.50 - 1.49