ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 25 ก.ย. 2563 16:39

SITHAI

ราคาล่าสุด

0.53 THB

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

53,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.52 / 1,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.53 / 101,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.51 - 0.53

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.44 - 0.90